אברהם בן-עמי

זהו האיש שנגע בך, בי ובך
זה הקול שחדר אל עמקיי נשמתך
שמפריו רבים אכלו
ובאוהלו תמיד ישבו
ולעת ערב, בין השמשות
את תקוותיו אפשר לראות
כי הוא קיים בכל לב
זה אברהם אשר אוהב.
אברהם חקוק בסלע.

אברהם בן-עמי

אברהם בן-עמי ז"ל
1943-1998